Entrada al cementerio de Baquíjano

Técnica: Impresión sobre papel, 9 x 14 cm | Inscripción: Anverso: «S.S. Baroda. Iquique. Nov 21 st 05»; «I hope to receive some letters at Coronel as i’ve not had a single one [ilegible] on this coast. Jon».